ආර්ථික විද්‍යාවට ප්‍රවේශයක් 02 |economicsමීට පෙර ලිපියේ දී අපි ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද කියල සහ ආර්ථික විද්‍යාවේ ප්‍රධාන ම ගැටලුව හිගකම බව හදුනාගත්තා.අසීමිත මිනිස් වුවමනාවන් සපුරාගැනීමට සමාජයක් තුල පවතින සීමිත සම්පත් හමුවේ අපට තෝරාගැනීමක් සිදුකරන්නට නිතැතින් ම සිදුවේ.අපට හමුවන අසීමිත වුවමනාවන් අතරින් සපුරා ගන්නා වුවමනාව කුමක්ද හමුවේ අත්හරින්නේ කුමන වුවමනාවද යන්න තීරණය කර සපුරා ගන්නා වුවමනාව වෙනුවෙන් සම්පත් බෙදා වෙන්කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තෝරාගැනීම කියල සරලව කියන්න පුලුවන්.විශේෂයෙන් ම ;
          සම්පත් සීමාසහිත වීම
          සම්පත්වල විකල්ප ප්‍රයෝජන තිබීම
යන ප්‍රධාන හේතු නිසා සමාජයකට තෝරාගැනීම පිලිබද ප්‍රශ්නයට මුහුණ දීමට සිදුවේ.

   ආර්ථික විද්‍යාවට අනුව සමාජයකට ප්‍රධාන තෝරාගැනීමේ ප්‍රශ්න තුනකට මුහුණ දීමට සිදුවේ .ඒවා ආර්ථික විද්‍යාවේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න කියල තමයි හදුන්වන්නෙ . අතර;
       කුමක් කොපමණ නිපදවනවාද
       කෙසේ නිපදවනවාද
        කා සදහා නිපදවනවාද    යන්නයි.
දැන් අපි මේ එක එක ආර්ථික ප්‍රශ්න පිලිබදව විමසීමක් කර බලමු.

       කුමක් කොපමණ නිපදවනවාද
මේ මගින් ප්‍රකාශ වන සරල අදහස වන්නේ කුමන වර්ගයේ භාණ්ඩ හා සේවා කොපමණ නිපදවනවාද යන්න තීරණය කිරීමේ ගැටලුවයි.සමාජයක් තුල පවතින සීමිත හිග සම්පත්වලින් කවර වර්ගයේ භාණ්ඩ කොපමණ ප්‍රමාණයක් නිපදවනවාද යන්න පිලිබද මේ තුලින් අවධානය යොමුකරයි.අසීමිත වුවමනාවන් හමුවේ පවතින සම්පත් හිගකම මත අපට අසීමිතව භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවීමට අවකාශයක් නොලැබේ. නිසා අපට මේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්නය පැනනගී.මෙය ආර්ථිකයට නිපදවිය හැකි විකල්ප භාණ්ඩ වර්ග අතරේ සම්පත් බෙදා වෙන්කිරීම පිලිබදව සිදුකරනු ලබන මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්නයයි.සමාජයක් සතු සම්පත් ප්‍රධාන භාණ්ඩ වර්ග දෙකක් නිපදවීමට බෙදා වෙන්කල හැක.එනම්;
             පරිභෝජන භාණ්ඩ
              ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ
වර්තමාන අවශ්‍යතා සපුරාගැනීමට ඍජුවම භාවිතා කල හැකි භාණ්ඩ පරිභෝජන භාණ්ඩ ලෙස හදුන්වයි.
අනාගත අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකි නිෂ්පාදන ආධාරක ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ ලෙස හදුන්වනු ලබයි.ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ භාණ්ඩ වර්ග දෙක අතරින් පරිභෝජන භාණ්ඩ කොපමණ ප්‍රමාණයක් නිපදවනවාද හා ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ කොපමණද ප්‍රමාණයක් නිපදවනවාද යන්න මෙන්ම පරිභෝජන භාණ්ඩ අතරේ හා ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ අතරේ තෝරාගැනීමක් දක්නට ලැබේ .මේ අනුව බලන කල ආර්ථික විද්‍යාවේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න අතරින් කුමක් කොපමණ නිපදවනවාද යන ප්‍රශ්නය සම්පත් බෙදා වෙන්කිරීම පිලිබද ප්‍රශ්නයක් ලෙස සලකන්නේ වුවමනාවන් අතරේ හිග සසම්පත් බෙදා වෙන්කිරීම පිලිබදව මෙහිදී කතා කරන නිසාවෙන්මය.

          කෙසේ නිපදවනවාද
මේ ආර්ථික ගැටලුව තුලින් ප්‍රකාශ වන්නේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමට යොදාගන්නා ශිල්පීය ක්‍රමය කුමක්ද යන්න තීරණය කිරීමේ ගැටලුවයි.
භාණ්ඩ හෝ සේවා නිපදවීමට භාවිතා කල හැකි ප්‍රධාන ශිල්පීය ක්‍රම දෙකකි.
             ශ්‍රම සූක්ෂම ශිල්පීය ක්‍රමය
              ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම ශිල්පීය ක්‍රමය
ශ්‍රම සූක්ෂම ශිල්පීය ක්‍රමය යනු;
      ප්‍රාග්ධනයට සාපේක්ෂව ශ්‍රමය වැඩිපුර භාවිතා කරමින් භාණ්ඩ හෝ සේවා නිපදවීමයි.
ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම ශිල්පීය ක්‍රමය යනු;
         ශ්‍රමයට සාපේක්ෂව නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට ප්‍රාග්ධනය වැඩිපුර භාවිතා කිරීමයි.
නිෂ්පාදකයකු මෙම ශිල්පීය ක්‍රම දෙක අතරින් තමන්ට වඩා ගැලපෙන ක්‍රමය ,තමන්ට වාසිදායක ක්‍රමය කුමක්ද යන්න තෝරාගැනීමට සිදුවේ.කෙසේ නිෂ්පාදනය කරනවාද යන ප්‍රශ්නය නිෂ්පාදනය පිලිබද ප්‍රශ්නය ලෙස හදුන්වා දීම නිවැරදිය.ඊට හේතුව වන්නේ නිෂ්පාදන සාධක කුමන ආකාරයට සංයෝග කරමින් භාණ්ඩ නිපදවනවාද යන්න මේ ප්‍රශ්නය හරහා  සාකච්ඡා කරනු ලබන හෙයිනි.

              කා සදහා නිපදවනවාද
මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න අතර මේ ප්‍රශ්නය තුලින් ප්‍රකාශ වන්නේ ආර්ථිකයක් තුල නිපදවන භාණ්ඩ පරිභෝජනය සදහා කුටුම්භ අතරේ බෙදා හරින්නේ කෙසේද යන්නයි.හිගකම හමුවේ සමාජයක සිටින සෑම පුද්ගලයකුගේම සෑම වුවමනාවක්ම සම්පූර්ණ කිරීමට හැකියාව නොමැත.නිපදවිය හැකි සීමිත භාණ්ඩ ප්‍රමාණය නිපදවන්නේ කවුරුන් වෙනුවෙන් දැයි තීරණය කිරීමට සමාජයකට සිදුවන අතර නිපදවන භාණ්ඩ කවුරුන් අතට ලබාදෙනවාදැයි තීරණය කරන්නේ මේ ප්‍රශ්නය හරහායි.කුටුම්භ අතරේ භාණ්ඩ බෙදා හරින ක්‍රම දෙකක් ප්‍රධාන වශයෙන් දැක්විය හැක.
            වෙළදපල මගින් බෙදා හැරීම
             රජය මගින් බෙදා හැරීම
වෙළදපල මගින් භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේදී අපගේ ආදායම් අනුව ලබාගත හැකි භාණ්ඩ ප්‍රමාණය සීමාවේ.
රජය මගින් බෙදා හැරීම සිදු කරන්නේ පුද්ගලයන්ට ලැබෙන ආදායම හා භාණ්ඩවල මිල ගණන් රජයේ නියෝග මත තීරණය වෙමින් රාජ්‍ය ආයතනයක් හරහා භාණ්ඩ බෙදා හැරීමයි.මේ අනුව බලන කල මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නය සමාජයේ ආදායම් බෙදීයාම පිලිබද ප්‍රශ්නය ලෙස හදුන්වා දිය හැක.මේ අනුව අපට හිගකම නිසා ආර්ථිකයක මූලික තෝරාගැනීමේ ගැටලු තුනකට මුහුණ දීමට සෑම සමාජයකට ම සිදුවනු ඇත.

පියුමි මධුෂිකා
(university of J'pura)

SapuKusuma.com

මම දුමින්ද.ස්වර්ණයම භාෂාවක් ‍වන සිංහල භාෂාව රැක ගන්න උත්සාහ කරන ‍කොල්ලෙ ක්. කියවපු ලිපිය වටිනවා නං එසේම සිංහල භාෂාව තවදුරටත් අන්තර්ජාලය තුල පැවතිය යුතු නම් මේ ලිපිය අනිවා අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න .ඔබගේ වටිනා අදහස් පහතින් කමෙන්ට් බොක්ස් එක තුල යොදන්න.