අවිහිංසක හීනයක් |නිර්මාණ


අවිහිංසක හීනයක්
උදෑසනින් නැගිට අම්මා උයන
පුංචි රොටියක රස බලා
පිටව යන්නේ අපමණ  බලාපොරොත්තු
පුංචි සිතෙහි දරාගෙන
පුංචි පුංචි අකුරුවලින් හැඩවුණු
පොත් මිටියක් තුරුලු කරගෙන

අවිහිංසක හීන ගොඩක්
පොත් අස්සේ සගවාගෙන
පාසලට පියනගන්නේ අපමණ
බාධක ගොඩක් මැදින්
පන්තියේ යහලු යෙහෙළියන් අතරේ
සොයන්නේ තමාට හිමි තැන

A3  සිහිනය  පසුපස
හබා යන පුංචි කැකුළිය
සරසවි සිහිනයේ යතාර්ථය
දකින්නට ප්‍රමද නෑ ඔබ
දුප්පත්කම මැදින් යන්න ඉදිරියට
සැබෑ කරගන්න ඔබේ අවිහිංසක හීනයපියුමි මධුෂිකා
(university of J'pura)SapuKusuma.com

මම දුමින්ද.ස්වර්ණයම භාෂාවක් ‍වන සිංහල භාෂාව රැක ගන්න උත්සාහ කරන ‍කොල්ලෙ ක්. කියවපු ලිපිය වටිනවා නං එසේම සිංහල භාෂාව තවදුරටත් අන්තර්ජාලය තුල පැවතිය යුතු නම් මේ ලිපිය අනිවා අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න .ඔබගේ වටිනා අදහස් පහතින් කමෙන්ට් බොක්ස් එක තුල යොදන්න.