ජනමාධ්‍ය නිදහස කප්පාදු කර ඇති ලොව ප්‍රධාන රටවල් 10

ලොව ජන මාධ්‍ය නිදහස කප්පාදු කර තිබෙන රටවල් අතුරෙන් පළමු තැන එරිට්රියාව රාජ්‍යයට හිමි වන බව ජාත්‍යන්තර ජන මාධ්‍ය අයිතීන් සුරැකීමේ සංවිධානවල නවතම වාර්තා වල සඳහන් වේ.
ඉන්පසු පිලිවෙලින් 
  • උතුරු කොරියාව, 
  • ටර්ක් මෙනිස්තාන්, 
  • සවුදි අරාබිය,
  •  චීනය, 
  • වියට්නාමය, 
  • ඉරානය, 
  • ඉක්වෝටොරියල් ගිනීයා,
  •  බෙලෝරස් සහ
  •  කියුබාව

 ලොව ජනමාධ්‍ය නිදහස කප්පාදු කොට තිබෙන මුල් රටවල් 10ට අයත් වේ. මෙම රටවල් 10 අතුරෙන් 6ක්ම ආසියානු කලාපයේ රටවල් වේ.
ඇමරිකාව මුල් කොට කටයුතු කරන මාධ්‍යවේදීන් සුරැකීමේ කොමිටියට අනුව එරිට්රියාව සහ උතුරු කොරියාව හා ටර්ක් මෙනිස්තාන් යන රටවල් 3 ලොව ජනමාධ්‍ය නිදහස කප්පාදු කොට ඇති ප්‍රධාන රාජ්‍යයන් තුන සේ සැලකෙයි.  මෙම රාජ්‍යයන් තුන රටේ සියලුම මාධ්‍ය රජයේ හොරණෑ ලෙස පාවිච්චි කරන අතර ස්වාධින මාධ්‍යවේදීන්ට රට අතහැර යාමට සිදුවන ආකාරයට කටයුතු සලස්වා ඇත.
සවුදි අරාබිය, චීනය, වියට්නාමය සහ ඉරානය යන රටවල මාධ්‍යවේදීන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් සිර භාරයට ගැනීම මෙන්ම ඔවුන්ව වද බන්ධන වලට ලක් කිරීම සිදු වන බව එම කොමිටිය පෙන්වා දෙයි. 
ලොව මාධ්‍ය නිදහස කප්පාදු කර ඇති මෙම රටවල් 10 මාධ්‍යවේදීන්ට හිරිහැර කිරීම සඳහා නව තාක්ෂණයෙන් යුතු අංග උපාංග බටහිර රටවලින් මිලදී ගෙන ඇති බවද එම කොමිටියේ විධායක අධ්‍යක්ෂ ජොඑල්සයිමන් පෙන්වා දෙයි.

SapuKusuma.com

මම දුමින්ද.ස්වර්ණයම භාෂාවක් ‍වන සිංහල භාෂාව රැක ගන්න උත්සාහ කරන ‍කොල්ලෙ ක්. කියවපු ලිපිය වටිනවා නං එසේම සිංහල භාෂාව තවදුරටත් අන්තර්ජාලය තුල පැවතිය යුතු නම් මේ ලිපිය අනිවා අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න .ඔබගේ වටිනා අදහස් පහතින් කමෙන්ට් බොක්ස් එක තුල යොදන්න.

No comments: