ආර්ථික විද්‍යාවට ප්‍රවේශයක් 04 |economics


ආර්ථික විද්‍යාවේ දී භාවිතා කරන මූලික සංකල්ප කිහිපයක්
අවශ්‍යතා  හා වුවමනා

ආර්ථික විද්‍යාව අධ්‍යයනය කිරීමේදී අපට හමුවන ඉතා වැදගත් සංකල්පයක් ලෙස අවශ්‍යතා හා වුවමනා හදුන්වා දිය හැකිය. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ආර්ථික විද්‍යාවේ මූලිකම සංකල්පයන් නිර්මාණය වීම කෙරෙහි අවශ්‍යතා හා වුවමනා බලපානු ලබයි.
අවශ්‍යතාවයක් යනු,
ජීවත්වීම සදහා පුද්ගලයකු විසින් අනිවාර්යයෙන් ම සපුරා ගත යුතු දෑ .
අවශ්‍යතා ඇත්තේ ඉතා සීමිත ප්‍රමාණයක් වන අතර එම අවශ්‍යතා ද ආර්ථික අවශ්‍යතා හා ආර්ථික නොවන අවශ්‍යතා ලෙස වර්ග කල හැක.භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනය තුලින් සපුරා ගත හැකි අවශ්‍යතා ආර්ථික අවශ්‍යතා නම් වන අතර උදාහරණ ලෙස  ආහාර, ඇදුම් , ජලය,වාසස්ථාන ආදිය හදුන්වා දිය හැක.මානව බැදීම් මගින් පරිපූර්ණත්වයට පත්කරගත හැකි අවශ්‍යතා ආර්ථික නොවන අවශ්‍යතා ලෙස හදුන්වයි. උදාහරණ ලෙස ආදරය හා සෙනෙහස ලැබීම , ආත්ම අභිමානය හා මිත්‍රත්වය ආදිය සදහන් කල හැක.
වුවමනා යනු,
අවශ්‍යතා සපුරාගැනීමට මිනිසා විසින් තෝරාගනු ලබන විවිධ ස්වරූප හා ක්‍රමයන්‍ .
සරල ගත් කල අවශ්‍යතා සපුරාගැනීමට භාවිතා කල හැකි විවිධ මාධ්‍යයන් වුවමනා වන අතර ඊට භාණ්ඩ හා සේවාවන් අදාල වේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම එක් අවශ්‍යතාවයක් සපුරාගැනීමට මිනිසා විසින් විවිධ භාණ්ඩ හා සේවා නිර්මාණය කර ඇත.
උදාහරණයක් ලෙස ,
ආහාර නැමැති අවශ්‍යතාවය සලකා බලමු. එම අවශ්‍යතාවය සපුරාගැනීමට අපට විවිධ මාධ්‍යයන් භාවිතා කල හැක. බත්,පාන්,පිට්ටු,කඩල,නූඩ්ල්ස් ආදී වශයෙන් එම අවශ්‍යතාවය සංතෘප්ත කරගැනීමට වුවමනාවන් රාශියක් යොදා ගත හැක.
අනුව අපට අවශ්‍යතා හා වුවමනා අතර මූලික වෙනස්කම් කිහිපයක් හදුනාගත හැකිය. අතර,
·         අවශ්‍යතා සීමිත වන අතර වුවමනා අසීමිත වීම.
·         අවශ්‍යතා පොදු වන අතර වුවමනාවන් පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස්වීම.
·         අවශ්‍යතා පුද්ගල බද්ධ ක්‍රියාවලියක් වන අතර වුවමනා මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරගනී.
·         අවශ්‍යතා මිනිසාට අවශ්‍ය පරිදි පාලනය කල නොහැකි අතර වුවමනා මිනිසාට අවශ්‍ය පරිදි පාලනය කල හැක.
මේ අනුව අවශ්‍යතා හා වුවමනා පිලිබදව ඔබට දල අවබෝධයක් ලබන්නට ඇත.

සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව හා සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රධාන විෂය පථ දෙකක් ඔස්සේ වර්ධනය විය.එනම්,
සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව (microeconomics)
සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව (macroeconomics)

සූක්ෂම  ආර්ථික විද්‍යාව තුලින් ,
ආර්ථිකය තුල දක්නට ලැබෙන කුඩා කොටස් වෙන වෙනම ගෙන අධ්‍යයනය කිරීම සිදුකරනු ලබයි.
නිෂ්පාදන ආයතන , කුටුම්භ , වෙළදපල , කර්මාන්තයන් වැනි ආර්ථික පද්ධතියක් තුල තීරණ ගන්නා විවිධ සූක්ෂම ඒකකයන්හි හැසිරීම මේ තුලින් අධ්‍යයනය කරයි.උදාහරණ වශයෙන් කිසියම් වෙළදපලක ඉල්ලුම හා සැපයුම මගින් මිල තීරණය වන ආකාරය හා එමගින් කර්මාන්තයට හා පාරිභෝගිකයන්ට ඇතිවන බලපෑම පිලිබදව සාකච්ඡා කරයි.

සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව තුලින් ,
ආර්ථික පද්ධතියක් තනි ඒකකයක් වශයෙන් ගෙන අධ්‍යයනය කිරීම සිදුකරනු ලබයි .
ආර්ථිකය තුල පවතින එක් එක් අංශයන් වෙන වෙනම ගෙන අධ්‍යයනය කිරීම වෙනුවට ආර්ථිකය සමස්ථයක් ලෙස ගෙන මෙමගින් අධ්‍යයනය කරයි. රටක සමස්ථ නිෂ්පාදිතය, සේවා වියුක්තිය, උද්ධමනය ආදිය උදාහරණ ලෙස සදහන් කල හැක.

යථානුරූපී ප්‍රකාශ හා අභිමතානුරූපී ප්‍රකාශ

ආර්ථික විද්‍යාව විෂය තුල ආර්ථිකයේ විවිධ ආර්ථික සිදුවීම් පැහැදිලි කිරීම සදහා මෙම ප්‍රකාශ වර්ග භාවිතා කරයි.
කිසියම් සිදුවීමක පවතින තත්වය පැහැදිලි කිරීම සදහා යොදා ගනු ලබන ප්‍රකාශ යථානුරූපී ප්‍රකාශ ලෙස සරලව හදුන්වාදිය හැක. මෙවැනි ප්‍රකාශයක නිවැරදි බව සැබෑ ලෝකය තුල සිදුවන සිදුවීම් පරීක්ෂා කිරීම මගින් සනාථ කරගත හැක.යථානුරූපී ප්‍රකශයක් වැරදි නම් බව නිවැරදි නම් බව ප්‍රායෝගික දත්ත සමග පරීක්ෂා කර විමසිය හැකිය.
අභිමතානුරූපී ප්‍රකාශ මගින් සිදුකරනු ලබන්නේ පවතින යථා තත්වය පැහැදිලි කිරීම නොව කිසියම් ආර්ථික ව්ද්‍ය උගතුන් විස්වාස කරන පරිදි පැවතිය යුතු තත්වය කුමක්දැයි විග්‍රහ කිරීමයි. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙම ප්‍රකාශ පුද්ගල ආකල්ප , දැනුම,විශ්වාස ආදී සාධක මත රදා පවතී.
උදාහරණ වශයෙන් ගත් කල,
මේ දිනවල පවතින අයහපත් කාළගුණය හා අස්වනු ගැටලු හේතු කොට ගෙන වෙළදපලේ එළවළු මිල ගණන් ඉහළ ගොස් තිබේයන ප්‍රකාශය යථානුරූපී ප්‍රකාශයක් වන විට මිල වැඩි එළවළු ආහාරයට නොගත යුතුය”. යන්න අභිමතානුරූපී ප්‍රකාශයකි.

ආවස්ථික පිරිවැය
ආවස්ථික පිරිවැය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ,
තෝරාගැනීමක දී කැප කිරීමට සිදුවන ඊළගට හොදම විකල්පයේ වටිනාකම යි.

මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට විසදුම් සෙවීමේදී විවිධ තෝරාගැනීම් සිදුකිරීමට මිනිසාට සිදුවේ. හමුවේ අපට අවශ්‍යතාවය වැඩිම තෝරගැනීම් සිදු කිරීමට සිදුවන නිසා නිසා අත් හැරීම් සිදුකිරීමට සිදුවේ
උදාහරණයක් ලෙස ,
පුද්ගලයකු ලග රුපියල් 100ක ප්‍රමාණයක් පවතී. මුදලින් ඔහුට අයිස්ක්‍රීම් එකක් හා පොතක් ගැනීමට  ඔහුට අවශ්‍යතාවයක් මතු වී  තිබුන අතර දෙකම ඉටු කිරීමට මුදල් නොමැත. නිසා මේ තේරීම් දෙකෙන් එකක් තෝරාගැනීමට සිදුවේ. දෙකෙන් එකක් තෝරගත් විට එකක් අත් හැරීමට සිදුවේ. ආකාරයට අත් හැරීමට සිදුවන දෙය ආවස්ථික පිරිවැය ලෙස සලකයි.
ආවස්ථික පිරිවැය පැන නැගීමට ප්‍රධාන හේතු දෙකක් බලපායි. අතර,
සම්පත් සීමිත වීම
වුවමනා අසීමිත වීම යි.
ආවස්ථික පිරිවැය සම්බන්ධ විශේෂිත කරුණු කිහිපයක් හදුනා ගත හැක.
·         ආවස්ථික පිරිවැය මූර්ත සංකල්පයකි .
·         ආවස්ථික පිරිවැය ආතමගත සංකල්පයකි .
·         බාහිර පාර්ශවයන්ට ආවස්ථික පිරිවැය දැරීමට සිදුවේ.
·         ආවස්ථික පිරිවැය ශුන්‍ය අවස්ථාවන් ඇත.
මේ ආකාරයට ආර්ථික විද්‍යාවේ කතා කරන ප්‍රධාන සංකල්ප කිහිපයක් පිලිබදව හදුන්වා දිය හැක.

පියුමි මධුෂිකා

(university of J'pura)

SapuKusuma.com

මම දුමින්ද.ස්වර්ණයම භාෂාවක් ‍වන සිංහල භාෂාව රැක ගන්න උත්සාහ කරන ‍කොල්ලෙ ක්. කියවපු ලිපිය වටිනවා නං එසේම සිංහල භාෂාව තවදුරටත් අන්තර්ජාලය තුල පැවතිය යුතු නම් මේ ලිපිය අනිවා අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න .ඔබගේ වටිනා අදහස් පහතින් කමෙන්ට් බොක්ස් එක තුල යොදන්න.