ලැප්ටොප් බැටරිය දිගු වෙලාවක් භාවිතා කරන්න ක්‍රම 8

අද වන විට ලංකාව තුළ ජීවත් වන බොහෝ දෙනෙක් තමාගේ දෛනික වැඩකටයුතු සහ තමාග‍ේ අධ්‍යාපන වැඩකටයුතු කර ගැනීම සඳහා එසේ  තමාගේ වෘත්තීය කටයුතු කර ගැනීම සඳහා විශේෂ පරිගණකයක් ලෙස ලැප්ටොප් පරිගණක භාවිතා කිරීමට පෙලැඹී ඇත.එම පරිගණකය සතු සුවිශේෂි අංගයක් ලෙස එහි හදවත බඳු ලැප්ටොප් බැටරිය නම් කළ හැකිය.ඇතැම් ලැප්ටොප් පරිගණක වල බැටරිය මුල් කාලයේ ඉතා හොඳ ධාවන තත්වයක පැවතුනත් ඔබගේම යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් නිසා එම බැටරිය භාවිතයට ගත හැකි කාලය දිනෙන් දින සීමා වී ඇත .මා මෙහි දී සඳහන් කරනු ලබන්නේ බැටරි භාවිතයට ගත හැකි කාල සීමාව පිළඹදව මිස කල් පැවැත්ම ගැන නොව.එම නිසා ඔබගේ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ  බැටරිය දිගු වේලාවක් භාවිතයට ගත හැකි ක්‍රම අටක් පිළිබඳ ව  අපූරු විග්‍රහයක් කිරීමට මට මෙ ම ලිපිය සුවිශේෂි සංධිස්ථානයක් වනු ඇත.එසේ නම් අප මෙම ක්‍රම පිළිබඳව එකින් එක පැහැදිලි කර ගනිමු.

1.සිදු කරන කාර්යයන් අඩු කර ගනිමු.

        ඇතැම් විට අප නිවසේ ඇති desktop පරිගණකයට හුරු වූ කෙනෙකු විය හැකිය.එම නිසා එම පරිගනකයේ සිදු කළා මෙන් බොහෝ කාර්යයන් සංඛ්‍යාවක් එකවිට ඔබගේ ලැප්ටොප් පරිගණකය මගින් ද ඔබ සිදු කිරීමට උත්සාහ කරයි.නමුත් ඔබට ඔබගේ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ බැටරිය දිගු වෙලාවක් භාවිතයට ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔබ සිදුකරන කාර්යයන් සංඛ්‍යාව හැකිතාක් අවම කරන්න.එහිදී ඔබට අත්‍යවශ්‍ය වැඩසටහන් පමණක් ධාවනය කරන්න.මන්ද යත් වැඩසටහන් ප්‍රමාණය වැඩි වන විට ඒ සඳහා ඔබ ගේ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ ඇති තාවකාලික මතක කොටස වන Ram හි ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වී එය ඔබගේ පරිගණකයේ බැටරිය සඳහා සෘජු සහ හා වක්‍ර බලපෑම් ඇති කරයි.එම නිසා ඔබගේ Ram කාඩ් පතට දැරිය හැකි වැඩසටහන් පමණක් ධාවනය කරන්න.

 

2.පරිගණකයේ ඇති බැටරි සුරකුම් සුරකුම් වැඩසටහන භාවිතයට ගන්න .

       ඔබගේ පරිගණකය Windows 10 ධාවනය වන පරිගණකයක් නම් එහි ඇති Battery saver ක්‍රියාත්මක කරන්න.(ඔබට ඔබගේ තිරයේ දකුණු පසින් ඇති පහල තීරුවේ දක්නට ලැබේ.)මෙය මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන් පද්ධතියට වෙනස් වේ .


3.sub sharing network අක්‍රිය කරන්න.

     ඔබගේ පරිගණකයේ ඇති දත්ත හුවමාරු අංග ලෙස පවතින  bluetooth හා wifiභාවිතයට නොගනී නම් අක්‍රිය කර තබන්න.

 

4.පරිගණක තිරය.

     ලැප්ටොප් පරිගණකයේ තිරය ඉතාමත් දීප්තිමත්(Brightness) ව පවතී නම් එය ඔබගේ පරිගණකයේ බැටරියට සෘජුවම බලපෑම් සිදු කරනු ලබයි.එම නිසා එම ආලෝක තත්වය හැකිතාක් අඩු කරන්න .එසේ ම පරිගණක තිරයේ ප්‍රමාණය (resolution ) පහළ අගයක තබා ගැනීම යෝග්‍ය වේ.ඔබගේ පරිගණක තිරය LED පරිගණක තිරයක් නම් ඔබගේ පරිගණකයේ බැටරිය  දිගු වේලාවක් පවත්වා ගැනීමට එය ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.ඔබ නව ලැප්ටොප් පරිගණකයක් මිලදී ගන්නේ නම් LED තීරය  සහිත පරිගණකයක් මිලදී ගන්න.

5. ශබ්ද පාලනය (VOICE control )
.

       ඔබ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ ඇති සින්දු වීඩියෝ චිත්‍රපට ඉතා ශබ්දයෙන් ධාවනය කරයි නම් එය ඔබගේ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ බැටරිය සඳහා බලපෑමක් සිදුකරනු ලබයි.එම නිසා එම බලපෑම අවම කර ගැනීම සඳහා අවම ශබ්ද භාවිතය සිදු කරන්න. අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය ම අවස්ථාවන් හී පමණක් එවැනි විශාල ශබ්දයක් භාවිතයට ගන්න.

6.පරිගණක ආශ්‍රිත පරිසරය .

     ඔබ ඔබගේ ලැප්ටොප් පරිගණකය තබා ඇත්තේ උෂ්ණත්වය අධික පරිසරයක නම් එය ඔබගේ පරිගණකයේ බැටරිය ධාවන කාලය අඩු කිරීමට සහ එහි කල් පැවැත්ම අඩු කිරීමට හේතුවක් වේ.එම නිසා හැකි තාක් ඔබගේ පරිගණකය වියලි සිසිල් ස්ථානවල තබා  ඔබගේ වැඩ කටයුතු සිදුකරන්න.එසේම අද වන විට වෙළෙඳපොළ තුළ මිල දි ගැනිමට ඇති ලැප්ටොප් පරිගණක cooling pad යක් මිල දී ගන්න.ඒ මත තබා හැකි සෑම විට ම ලැප්ටොප් පරිගණකය භාවිතයට ගන්න.ඔබගේ පරිගණකය කිසිම විටක ඔබගේ ඇඳ මත ඇති කොට්ට මත ,එසේ ම පොරවනය මත ඒ වගේම වා කවුලුවැසෙන ස්ථාන වල  නොතබන්න.

 

7.නොවැදගත් යැයි සිතන දේවල් .

     ඔබගේ පරිගණකයට සම්බන්ද කර ඇති USB උපාංග භාවිතයට නොගන්නා අවස්ථාවන් හි ගලවා තබන්න .එනම් ඔබ බොහෝ වෙලාවට ඔබගේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එක පරිගණකයට සම්බන්ධ කර පවතින අවස්ථා වැඩි වන්නට හැක.එම නිසා ඔබ නොදැනීම ඔබගෙ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ බැටරිය ඒ සඳහා යම් ආකාරයකින් වැය වේ.එසේ ම ඔබ ඔබගේ පරිගණකයට විවිධ LED බල්බ , එසේ ම බොහෝ අවස්ථාවන්හි දී භාවිතයට නොගන්නා මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, ස්කෑනර් යන්ත්‍ර සම්බන්ධ කැ පවතින්නට පුලුවන. මේ ආකාරයේ වූ විවිධ  USB උපාංග භාවිතයට නොගන්නා හැකි සෑම අවස්ථාවක දීම ගලවා තබන්න.

       එසේ ම ඔබගේ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ ඇති  ඩීවීඩී යන්ත්‍ර අධික වශයෙන් භාවිතයට ගන්නේ නම් එය ද ඔබගේ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ බැටරිය වැය වීමට හේතුවක් වේ.එමනිසා ඔබගේ ඩී වී ඩී භාවිතයට නොගන්නා හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම  DVD යන්ත්‍රයෙන් එළියට ගෙන තබන්න .

 

8. පිරිසිදුව තබා ගන්න .

    ඔබගේ පරිගණකයේ බැටරිය සුද්ද පවිත්‍ර කරන්න.ඒ සඳහා  Rubbing Alcohol භාවිතයට ගන්න.එසේ ම එම බැටරිය සම්බන්ධ වන පරිගණකයේ ඇති අග්‍ර කොටස් හැකි සෑම විට ම පිරිසිදුව තබා ගන්න .නොමැති නම් බැටරිය සහ බැටරිය සම්බන්ද වන ස්ථාන වල කාබන් තැන්පත් වනු ඇත.

        එපමණක් නොව ඔබ ඔබගේ පරිගණකය ආරෝපණය කිරීමේ දී එය සම්පූර්ණයෙන් ආරෝපණය නොකරන්න.එනම් එය සියයට සියයක් මට්ටමින් නොතබා සියයට 80ක් 85ක් අතර මට්ටමක පවත්වා ගන්න .මා එළි දැක්වූ බොහෝ කරුණු ඔබගේ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ බැටරිය දිගු වේලාවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා  බොහෝ සෙයින් උදව් උපකාර වනු ඇත.එම නිසා මෙම ලිපිය ඔබගේ යහළුවන් අතරේ හැකි තාක් share කරන්න.

SapuKusuma.com

මම දුමින්ද.ස්වර්ණයම භාෂාවක් ‍වන සිංහල භාෂාව රැක ගන්න උත්සාහ කරන ‍කොල්ලෙ ක්. කියවපු ලිපිය වටිනවා නං එසේම සිංහල භාෂාව තවදුරටත් අන්තර්ජාලය තුල පැවතිය යුතු නම් මේ ලිපිය අනිවා අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න .ඔබගේ වටිනා අදහස් පහතින් කමෙන්ට් බොක්ස් එක තුල යොදන්න.

No comments: