පෘථිවියේ ධනවත්ම පුද්ගලයින් 80

දළ වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 122 ක ශුද්ධ වත්කමක් ඇති 2019 ජූලි 22 වන විට ජෙෆ් බෙසොස් ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා වන අතර සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ ටයිටන් බර්නාඩ් ආර්නෝල්ට් (ශුද්ධ වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 106); බිල් ගේට්ස් (ශුද්ධ වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 105); සහ වොරන් බෆට් (ශුද්ධ වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 81.3). 2008 න් පසු බිල් ගේට්ස් ලෝකයේ ධනවත්ම හෝ දෙවන ධනවත්ම පුද්ගලයා නොවූ පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ නිෂ්පාදක LVMH (LVMHF) හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී අර්නෝල්ට්, ජෙෆ් බෙසෝස් සහ බිල් ගේට්ස් සමඟ එක්වී බිලියනපතියන්ගේ සුවිශේෂී සමාජ ශාලාවට එක්වී ඇති අතර එහි වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 100 ඉක්මවයි.

පෘථිවියේ ධනවත්ම පුද්ගලයින් හමුවන්න: CEOWORLD සඟරාවේ පොහොසත් ලැයිස්තු දර්ශකය යනු ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයින්ගේ ඇස්තමේන්තුගත ශුද්ධ වටිනාකම අනුව නිශ්චිත ලැයිස්තුවකි. පහත වගුවේ දැක්වෙන්නේ 2019 ජුලි 22 වන විට ලෝකයේ ධනවත්ම පුද්ගලයින් 80 දෙනාගේ ශ්‍රේණිගත කිරීමකි. මේ වන විට ජෙෆ් බෙසොස් ඩොලර් බිලියන 122 ක ශුද්ධ වත්කමක් ඇති ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා විය.

Duminda Namal

මම දුමින්ද.ස්වර්ණයම භාෂාවක් ‍වන සිංහල භාෂාව රැක ගන්න උත්සාහ කරන ‍කොල්ලෙ ක්. කියවපු ලිපිය වටිනවා නං එසේම සිංහල භාෂාව තවදුරටත් අන්තර්ජාලය තුල පැවතිය යුතු නම් මේ ලිපිය අනිවා අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න .ඔබගේ වටිනා අදහස් පහතින් කමෙන්ට් බොක්ස් එක තුල යොදන්න.

No comments: