2018 දී ලෝකයේ බලවත්ම හමුදා 5

ග්ලෝබල් ෆයර් පවර්ට අනුව එක්සත් ජනපද මිලිටරිය 2018 සඳහා ලෝකයේ බලවත්ම තැනැත්තා ලෙස පිළිගෙන ඇති අතර රුසියාව සහ චීනය පිළිවෙලින් දෙවන හා තෙවන ස්ථාන හිමිකරගෙන ඇත. ඉන්දියාව, ප්‍රංශය, එක්සත් රාජධානිය, දකුණු කොරියාව, ජපානය, තුර්කිය සහ ජර්මනිය 2018 සඳහා ලොව බලවත්ම සටන්කාමීන් දස දෙනා අතරට පැමිණියහ.ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඇල්ගොරිතමයන් නේටෝවට අයත් “බෝනස්”, න්‍යෂ්ටික අවි, භූගෝල විද්‍යාව, මූල්‍ය සෞඛ්‍යය, සැපයුම් හැකියාවන්, කාර්මික ධාරිතාව සහ ස්වාභාවික සම්පත් සහ ඒවායේ ගෝලීය තත්ත්වය සහ ඒවායේ ගෝලීය තත්ත්වය වැනි සාධක 55 ක් පිළිබඳව සොයා බැලීය. ‍ම‍ෙම කරුණු සැළකිල්ලට ගනිමින් ම‍ෙම රටවල් නම් කිරීය.

එක්සත් ජනපදය
බල දර්ශක ශ්‍රේණිගත කිරීම: 0.0857
මුළු ජනගහනය: 323,995,528
මුළු හමුදා නිලධාරීන්: 2,363,675
මුළු ගුවන් යානා: 13,762
ප්‍රහාරක ගුවන් යානා: 2,296
සටන් ටැංකි: 5,884
මුළු නාවික වත්කම්: 415 (ගුවන් යානා වාහක 19)
ආරක්ෂක අයවැය: ඩොලර් බිලියන 587.8


රුසියාව
බල දර්ශක ශ්‍රේණිගත කිරීම: 0.0929
මුළු ජනගහනය: 142,355,415
මුළු හමුදා නිලධාරීන්: 3,371,027
මුළු ගුවන් යානා ශක්තිය: 3,794
ප්‍රහාරක ගුවන් යානා: 806
සටන් ටැංකි: 20,216
මුළු නාවික වත්කම්: 352 (එක් ගුවන් යානා ප්‍රවාහකයෙකු)
ආරක්ෂක අයවැය: ඩොලර් බිලියන 44.6


චීනය
බල දර්ශක ශ්‍රේණිගත කිරීම: 0.0945
මුළු ජනගහනය: 1,373,541,278
මුළු හමුදා නිලධාරීන්: 3,712,500
මුළු ගුවන් යානා ශක්තිය: 2,955
ප්‍රහාරක ගුවන් යානා: 1,271
සටන් ටැංකි: 6,457
මුළු නාවික වත්කම්: 714 (එක් ගුවන් යානා ප්‍රවාහකයෙකු)
ආරක්ෂක අයවැය: ඩොලර් බිලියන 161.7 කි


ඉන්දියාව
බල දර්ශක ශ්‍රේණිගත කිරීම: 0.1593
මුළු ජනගහනය: 1,266,883,598
මුළු හමුදා නිලධාරීන්: 4,207,250
මුළු ගුවන් යානා ශක්තිය: 2,102
ප්‍රහාරක ගුවන් යානා: 676
සටන් ටැංකි: 4,426
මුළු නාවික වත්කම්: 295 (ගුවන් යානා තුනක්)
ආරක්ෂක අයවැය: ඩොලර් බිලියන 51 යි


ප්‍රංශය
බල දර්ශක ශ්‍රේණිගත කිරීම: 0.1914
මුළු ජනගහනය: 66,836,154
මුළු හමුදා නිලධාරීන්: 387,635
මුළු ගුවන් යානා ශක්තිය: 1,305
ප්‍රහාරක ගුවන් යානා 296
සටන් ටැංකි: 406
මුළු නාවික වත්කම්: 118 (ගුවන් යානා හතරක්)
ආරක්ෂක අයවැය: ඩොලර් බිලියන 35 යි


SapuKusuma.com

මම දුමින්ද.ස්වර්ණයම භාෂාවක් ‍වන සිංහල භාෂාව රැක ගන්න උත්සාහ කරන ‍කොල්ලෙ ක්. කියවපු ලිපිය වටිනවා නං එසේම සිංහල භාෂාව තවදුරටත් අන්තර්ජාලය තුල පැවතිය යුතු නම් මේ ලිපිය අනිවා අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න .ඔබගේ වටිනා අදහස් පහතින් කමෙන්ට් බොක්ස් එක තුල යොදන්න.

No comments: