ලංකාව, අසභ්‍ය ලිංගික චිත්‍රපට සහ පවුල් සංස්ථාව

ලංකාව, අසභ්‍ය ලිංගික චිත්‍රපට සහ පවුල් සංස්ථාව

  "සෙක්ස්" (sex) "ඕනෑම ජීවියෙකුට ජීවත් වෙන්න ආහාරපාන අවශ්‍ය වෙන තරමට ලිංගික ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදීම ද අවශ්‍ය වෙනවා. ලෝකයේ පැවැත...

0 Comments
කොරෝනා වෛරසය: මාළු කෑමෙන් වෛරසය ආසාදනය විය හැකිද?

කොරෝනා වෛරසය: මාළු කෑමෙන් වෛරසය ආසාදනය විය හැකිද?

"කොරෝනා හැදෙනවා කියලා මාළු නොකා ඉන්න එක මෝඩකමක්. මාළු ආහාරයට ගැනීමෙන් කොවිඩ් වැළදෙන්නේ නැහැ." රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ධීවර සහ සාගර ...

0 Comments
 විවාහ උත්සවයක් සැලසුම් කිරීමේදී මේ දේවල් ගැන හිතන්න..

විවාහ උත්සවයක් සැලසුම් කිරීමේදී මේ දේවල් ගැන හිතන්න..

අවම මාස 4කටවත් කලින් වෙඩින් එක ප්ලැන් කරන්න   නැකත හදන කෙනෙක් මුන ගැහිලා අදාල දින,නැකත් ටික ගන්න .  නැකත් ගන්නකොට මනමාලි නිවසින් පිට වීම,මනම...

0 Comments